JC Video&LED  เราคือมืออาชีพ ด้านมัลติมีเดีย และผู้นำด้านจอ LED และ Projector ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 15 ปี เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และความหลากหลายของอุปกรณ์ ทั้งการให้เช่า และจำหน่าย จอ LED, อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์ควบคุม, ฯลฯ   

Visitors: 2,046,242